Oversigten over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 8. maj 2022 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallæger og tandlæger. Oversigterne findes her 

Opdateret 9. maj 2022