Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 311

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 311. Tabellen findes her.

Opdateret 3. maj 2018