Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 313

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 313.

Tabellen findes her

Opdateret 4. juni 2018