Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 314

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 314.

Tabellen findes her

Opdateret 11. juni 2018