Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 315

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 315.

Tabellen findes her

Opdateret 18. juni 2018