Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 316

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 316.

Tabellen findes her

Opdateret 2. juli 2018