Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 319

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 319. Tabellen findes her

Opdateret 10. august 2018