Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 321

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 321. Tabellen findes her.

Opdateret 14. januar 2019