Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 322

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 322.

Tabellen findes her

Opdateret 14. januar 2019