Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 322

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 322.

Tabellen findes her

Opdateret 10. september 2018