Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 325

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 325.

Tabellen findes her

Opdateret 14. januar 2019