Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 331

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 331. Tabellen findes her

Opdateret 3. december 2018