Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 339

 

 Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 339. Tabellen findes her

Opdateret 4. marts 2019