Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 342

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 342. Tabellen findes her

Opdateret 12. april 2019