Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 344

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 344. Tabellen findes her

Opdateret 9. maj 2019