Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 345

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 345. Tabellen findes her

Opdateret 24. maj 2019