Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 346

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 346. Tabellen findes her

Opdateret 3. juni 2019