Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 347

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 347. Tabellen findes her

Opdateret 3. juni 2019