Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 348

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 348. Tabellen findes her

Opdateret 17. juni 2019