Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 349

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 349. Tabellen findes her

Opdateret 7. august 2019