Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 351

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 351. Tabellen findes her

Opdateret 9. september 2019