Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 357

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 357. Tabellen findes her

Opdateret 26. november 2019