Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 364

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 364. Tabellen findes her.

Opdateret 15. januar 2020