Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 367

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 367. Tabellen findes her.

Opdateret 19. februar 2020