Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 368

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 368. Tabellen findes her.

Opdateret 2. marts 2020