Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 369

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 369. Tabellen findes her.

Opdateret 12. marts 2020