Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 370

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 370. Tabellen findes her.

Opdateret 23. marts 2020