Den nationale prompttabel er opdateret til version 266

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 267. Tabellen findes her

Opdateret 13. februar 2017