Den nationale prompttabel er opdateret til version 268

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 268. Tabellen findes her

Opdateret 16. februar 2017