Den nationale prompttabel er opdateret til version 270

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 270. Tabellen findes her

Opdateret 1. marts 2017