Den nationale prompttabel er opdateret til version 273

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 273. Tabellen findes her

Opdateret 27. marts 2017