Den nationale prompttabel er opdateret til version 275

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 275. Tabellen findes her

Opdateret 6. april 2017