Den nationale prompttabel er opdateret til version 279

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 279. Tabellen findes her

Opdateret 24. maj 2017