Den nationale prompttabel er opdateret til version 280

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 280. Tabellen findes her

Opdateret 7. juni 2017