Den nationale prompttabel er opdateret til version 286

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 286. Tabellen findes her.

Opdateret 18. august 2017