Den nationale prompttabel er opdateret til version 287

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 287. Tabellen findes her.

Opdateret 15. september 2017