Den nationale prompttabel er opdateret til version 288

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 288. Tabellen findes her.

Opdateret 26. september 2017