Den nationale prompttabel er opdateret til version 289

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 289. Tabellen findes her.

Opdateret 17. oktober 2017