Den nationale prompttabel er opdateret til version 290

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 290. Tabellen findes her.

Opdateret 21. november 2017