Den nationale prompttabel er opdateret til version 291

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 291. Tabellen findes her.

Opdateret 24. november 2017