Den nationale prompttabel er opdateret til version 294

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 294. Tabellen findes her.

Opdateret 12. december 2017