Den nationale prompttabel er opdateret til version 295

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 295. Tabellen findes her.

Opdateret 15. december 2017