Den nationale prompttabel er opdateret til version 296

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 296. Tabellen findes her.

Opdateret 14. januar 2019