Den nationale prompttabel er opdateret til version 298

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 298. Tabellen findes her.

Opdateret 2. januar 2018