Den nationale prompttabel er opdateret til version 299

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 299. Tabellen findes her.

Opdateret 8. januar 2018