Den nationale prompttabel er opdateret til version 300

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 300. Tabellen findes her.

Opdateret 14. januar 2019