Den nationale prompttabel er opdateret til version 301

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 301. Tabellen findes her.

Opdateret 13. februar 2018