Den nationale prompttabel er opdateret til version 302

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 302. Tabellen findes her.

Opdateret 14. februar 2018