Den nationale prompttabel er opdateret til version 303

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 303. Tabellen findes her.

Opdateret 15. februar 2018