Den nationale prompttabel er opdateret til version 304

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 304. Tabellen findes her

Opdateret 28. februar 2018