Den nationale prompttabel er opdateret til version 305

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 305. Tabellen findes her.

Opdateret 4. april 2018